Hefas

61 tekstów – auto­rem jest He­fas.

Czym myślą myśli ? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 września 2013, 22:15

Ilość płatków nie jest wyz­naczni­kiem piękna róży. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 września 2013, 11:35

Człowiek - kiedyś jed­na dusza i jed­no ciało, obec­nie półto­ra ciała i pół duszy. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 2 marca 2012, 23:15

Wątpli­wość początkiem mądrości. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 1 marca 2012, 22:07

Mówiąc, że cier­pisz, nie masz na myśli te­go, że po pros­tu bo­li ? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 lutego 2012, 22:37

Dla współczes­ne­go człowieka ob­ce stało się pojęcie remisu. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 grudnia 2011, 22:11

Nie mówiąc nic wprost mówi­my za mało, żeby po­wie­dzieć, że mówimy. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 października 2011, 20:27

Lęk egzys­ten­cjo­nal­ny uwi­dacznia no­we ko­rytarze postrzegania. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 maja 2011, 14:51

Czy is­tniałaby for­ma bez ma­terii ? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 19 maja 2011, 21:18

Czys­ta praw­da nie jest prawdą oczywistą. 

aforyzm
zebrał 79 fiszek • 17 maja 2011, 21:06

Hefas

myślę, a właściwie się staram :P,

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hefas

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

25 marca 2015, 17:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Człowiek mądry może roz­dzielać [...]

25 marca 2015, 17:30Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Człowiek mądry może roz­dzielać [...]

25 marca 2015, 14:51nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Człowiek mądry może roz­dzielać [...]

25 marca 2015, 14:46Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Człowiek mądry może roz­dzielać [...]

25 marca 2015, 14:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Człowiek mądry może roz­dzielać [...]